Spółka Beton-Stal Ostrołęka może pochwalić się wyjątkowo bogatym portfolio ponad 200 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju.

 

Inwestycje zrealizowane w roku 2023

 • Rozbudowa magazynu produktów z częścią socjalną i techniczną wraz z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną dla OSM Piątnica w Ostrołęce.
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Latyczowskiej w Warszawie.

Inwestycje zrealizowane w roku 2022

 • Wykonanie placu składowego urządzeń i części zamiennych maszyny papierniczej w zakładzie STORA ENSO Narew Sp z o.o. w Ostrołęce
 • Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła sodowego oraz modernizacja kolekcjonowania i spalania stężonych niekondensujących gazów złowonnych na terenie STORA ENSO S.A. w Ostrołęce.
 • Wykonanie fundamentów dla budynku hali magazynowej dla KROSS S.A. w Przasnyszu.
 • Kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z zabudową nowego turbozespołu TG1 z niezbędnymi układami pomocniczymi i przekładkami dla GE Power Sp. z o.o. w Elektrociepłowni Zakładu Pomocniczego w Płocku.

Inwestycje zrealizowane w roku 2021

 • Projekt i wykonanie fundamentu pod prasę 8 PL 10, CHING FONG No 4 dla Faurecia Automotive Polska S.A. w Grójcu.
 • Budowa maszynowni chłodniczej i budynku technicznego wraz z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną dla OSM Piątnica Zakład w Ostrołęce.
 • Wykonanie konstrukcji żelbetowej monolitycznej wraz z płytami fundamentowymi - Budynku elektrycznego wraz z nastawnią blokową Zbiornika gazu koksowniczego dla RAFAKO S.A. w Koksowni Radlin.
 • Roboty budowlane dotyczące rozbiórki i wykonania nowych fundamentów pod wentylatory w ramach zadania „Wymiana elektrofiltru na filtr workowy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi w układzie spalin kotła bloku nr 11 EC Siekierki”  dla Energomontaż Zachód Warszawa  Sp. z o.o.  w EC Siekierki w Warszawie.

Inwestycje zrealizowane w roku 2020

 • Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: "Zaprojektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji do produkcji glikolu propylenowego (1,2-mpg) na drodze konwersji gliceryny destylowanej 99,5%” dla BIPRORAF Sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym ORLEN Południe S.A. w Trzebini.
 • Roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa linii technologicznej do produkcji wełny mineralnej - oznaczonej jako MAL5, wraz z infrastrukturą pomocniczą dla produkcji i magazynem, zlokalizowanej w istniejącym zakładzie produkcyjnym ROCKWOOL w Małkini".
 • Roboty budowlane dotyczące zadania pn.: "Rozbudowa sortowni odpadów i kompostowni - roboty żelbetowe" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów".

Inwestycje zrealizowane w latach 1999-2019

 • Wykonanie konstrukcji żelbetowych w ramach Inwestycji pn. "Budowa kotłowni wodnej gazowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej infrastruktury EC Żerań wraz z instalacją gospodarki gazowej" dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
 • Projekt i wykonanie fundamentu pod prasę 8 PL 10, CHING FONG No 3 dla Faurecja Automotive Polska S.A.
 • Roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa linii technologicznej do produkcji wełny mineralnej - oznaczonej jako MAL6, wraz z infrastrukturą pomocniczą dla produkcji i magazynem, zlokalizowanej w istniejącym zakładzie produkcyjnym ROCKWOOL w Małkini".
 • Wykonanie fundamentów pod zbiornik mleka w zakład w OSM Piątnica.
 • Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w ramach zadania: budowa kompleksu NOWY RYNEK 1 u zbiegu ulic: Matyi i Przemysłowej w Poznaniu.
 • Wykonanie infrastruktury drogowej dla zadania inwestycyjnego pt.Projektowanie, dostawa oraz budowa w systemie "pod klucz" instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
 • Wykonanie prac żelbetowych pod budynki Ekspedycji I i II oraz budynku łącznika technologicznego wraz z częścią socjalną w Cukrowni Środa Wielkopolska dla "Pfeifer & Langen Polska" S.A.
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych i remontowych w zakładzie Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce.
 • Roboty budowlane i inżynieryjne w ramach "Rozbudowy i przebudowy dwóch linii produkcyjnych w zakładach ROCKWOOL w Małkini.
 • Remont dna płyty betonowej laguny w zakładzie: Stora Enso Poland S.A. oraz wykonanie płyty fundamentowej pod zabudowę kompresorów zabudowanych w obszarze maszyny papierniczej nr 5 w zakładzie Stora Enso Narew sp. z o.o.
 • Budowa Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Myśliborskiej w Warszawie.
 • Wykonanie płyty fundamentowej, bezskurczowej ze ścianami obwodowymi pod Magazyn Wysokiego Składowania w Cukrowni Środa Wielkopolska dla "Pfeifer & Langen Polska" S.A.
 • Wykonanie robót żelbetowych w ramach kablobloków i studni kablowych w Elektrowni Opole.
 • Rozbudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania garażu na pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego dla OSM Piątnica.
 • Roboty żelbetowe w ramach zadania "Budowa budynku maszyny papierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą" w Ciechanowie.
 • Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo - warsztatowego na warsztat obsługowo-naprawczy i dobudowa części socjalnej dla PKS Grodzisk Mazowiecki.
 • Wykonanie konstrukcji żelbetowych w ramach inwestycji " Rozbudowa instalacji ścieków przemysłowych. Faza III." dla Stora Enso Narew sp. z o.o.
 • Wykonanie fundamentu pod nową linię 8 pras w istniejącym magazynie logistycznym dla Faurecia Automotive Polska S.A. w Grójcu.
 • Przebudowa fundamentu pod turbozespół TG-2 w Elektrociepłowni PCC Rokita w Brzegu Dolnym.
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Zakładzie Produkcyjnym w Ostrołęce dla OSM Piątnica.
 • Wykonanie robót żelbetowych dla budynków układu nawęglania na terenie Elektrociepłowni Kozienice S.A.
 • Przebudowa części budynku produkcyjnego polegającego na wykonaniu fundamentu pod prasę na terenie zakładu BSH w Łodzi.
 • Wykonanie robót przygotowawczych związanych z wykonaniem pali fundamentowych w ramach inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, dostawie oraz budowie turbozespołu parowego "pod klucz" z ciśnieniem przeciwprężnym 70 MWe wraz z infrastrukturą w Elektrociepłowni w Płocku.
 • Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Warszawie przy ul. Kuropatwy.
 • Roboty budowlane w ramach projektu - budowa instalacji do odsiarczania spalin (IOS) w Płocku.
 • Remont pomieszczeń rozdzielni 0,4 kV w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Wykonanie fundamentu i żelbetowej misy olejowej pod transformator 270 MVA na bloku nr 2 w Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. dla ZRE Katowice S.A.
 • Przebudowa i remont budynku ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną dla STORA ENSO NAREW sp. z o.o.
 • Wykonanie obiektów mostowych na odcinku Treblinka-Kosów Lacki dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627.
 • Realizacja I etapu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dr Stańskiego w Ostrołęce.
 • Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie zakładu mleczarskiego OSM Piątnica.
 • Fundamenty hali magazynowej dla WIKO Company S.A. w miejscowości Stare Babice.
 • Fundamenty wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną w rejonie ustawienia maszyny BOBST MASTERCUT dla STORA ENSO POLAND S.A.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla STORA ENSO NAREW Sp. z o.o.
 • Roboty fundamentowe dla budynków Elektrofiltrów na terenie Elektrowni Kozienice S.A.
 • Budowa budynku produkcyjnego na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy przy ulicy Fortecznej 3.
 • Wykonanie fundamentu i torowiska oraz placu manewrowego znajdujących się na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym dla "Apakor-Rokita" Sp. z o.o.
 • Budowa wiaduktów drogowych w ramach przystosowania drogi S7 do kategorii drogi ekspresowej na odcinku Olsztynek-Nidzica dla Energopol-Szczecin S.A.
 • Przepusty na drodze ekspresowej nr 8 dla ASTALDI S.p.A. na odcinku Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki.
 • Roboty fundamentowe i budowlane związane z instalacją pozamłynową podawania biomasy na terenie ENERGA S.A. w Ostrołęka dla MOSTOSTAL Warszawa S.A.
 • Prace budowlane w ramach projektu "Narew" dla STORA ENSO POLAND w Ostrołęce.
 • Budowa Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. To wieloletnia inwestycja obejmująca budowę kompleksu kilkunastu obiektów. Program inwestycji przewiduje budowę Szpitala Specjalistycznego o docelowej liczbie 525 łóżek. Budynek Główny stanowi obiekt o rozczłonkowanej bryle i złożonej funkcji zlokalizowanej w budynkach od 2 do 8 kondygnacji naziemnych podpiwniczonych. Wszystkie obiekty szpitala są wykonane metodą uprzemysłowioną w technologii wznoszenia SBM-75. Budynek Główny Szpitala posiada 40.739 m2 powierzchni użytkowej i 156.088 m3 kubatury, wszystkie obiekty mają 62.004 m2 powierzchni użytkowej i 263.197 m3 kubatury.
 • Roboty żelbetowe na budowie fabryki płyt HDF w gminie Orla dla Steel-Building Sp.z o.o.
 • Budowa hali magazynowej z łącznikiem na terenie posesji TMT Sp. Z O.O. w Łomży.
 • Fundamenty pod linię czterech pras na terenie fabryki foteli samochodowych "Faurecia" w Grójcu.
 • Roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu pod turbinę TZ-12 na terenie Elektrociepłowni Żerań.
 • Instalacja Odsiarczania Spalin blok 1 - 3 w Elektrowni "Ostrołęka B": wykonanie fundamentu absorbera, konstrukcji wsporczej komina, klatki schodowej i windy towarowo-osobowej oraz fundamentu zbiornika awaryjnego; fundamenty budynku magazynu gipsu; fundamenty wentylatora spalin i podpór kanałów spalin; fundamenty budynku technologicznego IOS-BT1 i IOS-BT2, wraz z fundamentami wewnątrz budynku i gospodarka podziemna.
 • Na zlecenie POLIMEX MOSTOSTAL S.A. realizujemy budowę fundamentów pod budynek rozwłókninia z kuchnią klejową, budynek suszarni, lakiernię, na terenie Zakładu Produkcji Płyt MDF PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
 • W 2005 r. zostały oddane do użytkowania: budynek Proszkowni o powierzchni 900 m2 zawierający centralę klimatyzacyjną, część socjalną, pomieszczenia dla dyspozytora, 2 specjalne wjazdy (fartuchy); przylegający do obiektu plac manewrowy o powierzchni około 1 200 m2. Podłoża w obiekcie zostały wykonane z żywicy epoksydowej; hala główna Ostrołęckiej Spółdzielni Mleczarskiej.
 • Na zlecenie firmy STEEL-BUILDING Sp. z o.o. wykonaliśmy fundamenty pod halę i linię technologiczną dla SWEEDWOOD POLSKA S.A. w Wielbarku. Wykonany jest fundament blokowy pod trak w hali traków o kubaturze 40 m2, oraz fundamenty Sortowni Surowca.
 • Budowa Kościoła pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu na Osiedlu Centrum w Ostrołęce. Realizacja tego zadania to przykład wznoszenia budynku sakralnego z zastosowaniem nowych technologii i budownictwa monolitycznego. Fundamenty i ściany piwnic, strop nad kościołem dolnym wykonaliśmy w szalunkach THYSSEN HUNNEBECK. Dzięki temu uzyskaliśmy zadowalające parametry betonowych elementów architektonicznych, znacznie lepsze niż przy używanych zazwyczaj deskowaniach tradycyjnych.
 • Budowa centrum logistycznego - magazynu dla STORA ENSO POLAND S.A - etap I. Realizowany w systemie generalnego wykonawstwa magazyn wysokiego składowania o powierzchni 6 000 m2 w konstrukcji stalowej oraz ponad 6000 m2 placów manewrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
 • Fundament żelbetowy o kubaturze około 100 m3 na wibroizolacji pod zespół 8 pras na zlecenie firmy Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o. w Grójcu.
 • Roboty wyburzeniowe i żelbetowe dotyczące fundamentów pod transformatory blokowe i odczepowe oraz modernizację nastawni CDC w ramach wymiany turbozespołu TZ8 i TZ9 na TZA w EC Żerań S.A. na zlecenie firmy "POLIMEX - MOSTOSTAL SIEDLCE" SA.
 • Fundament i obudowę kotła fluidalnego Ofz 450 w EC Żerań w Warszawie na zlecenie firmy Elektrim-Megadex S.A.
 • W ramach tego zadania wykonaliśmy wyburzenie starych fundamentów (1 200 m3), fundamentowanie pośrednie ( 54 pale O 1500 mm o długości 17 mb), fundament kotła (2 500 m3 żelbetu, wówczas największy fundament w polskiej energetyce) oraz lekką obudowę całej konstrukcji
 • Modernizację maszyn papierniczych MP1 i MP 4 dla Intercell S.A. Ostrołęka Prace wykonywaliśmy w ramach unowocześniania linii produkcyjnej papieru. Zmieniliśmy układ sterowania, układ zasilania wlewu, sam wlew, wydłużyliśmy część sitową, przebudowaliśmy kadż podwyżymakową oraz inne mniejsze układy maszyny. Zorganizowane prace prowadzone przez 24 godziny na dobę pozwoliły już po 7 dniach przekazać nowe fundamenty i konstrukcje do ustawienia ciągu technologicznego.
 • Wymianę bębnów korujących w Intercell SA. Ostrołęka Ze względu na krótki cykl realizacji zastosowaliśmy tu techniki minerskie wyburzenia. Nowe fundamenty o łącznej kubaturze 480 m3 zostały posadowione pośrednio na 110 sztukach mikropali wykonanych techniką "jet grouting".
 • Fundamenty blokowe pod maszyny na zlecenie firmy Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o. w Grójcu. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy blok fundamentowy na wibroizolacji dla zespołu pras o zmiennej charakterystyce siły i częstotliwości drgań. Miejsce realizacji znajdowało się na hali między pracującymi w ruchu ciągłym urządzeniami.
 • Fundamenty pod elektrofiltry nr 1, 2 i 3 dla Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. Zadania, przy których głównym problemem był bardzo krótki czas realizacji każdego elektrofiltra - 1 miesiąc. Wyburzyliśmy części żelbetowe starego elektrofiltra (2 000 m3) by na ich miejscu posadowić fundamenty o skomplikowanych kształtach. Zbrojenie było prefabrykatem w postaci wielkogabarytowego kosza przestrzennego.
 • Mazutownię dla Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Obiekt zlokalizowano w mocno zabudowanej części EC Żerań tuż obok starej, ale czynnej do chwili wykonania nowej mazutowni, zbiorników kwasu siarkowego, solnego oraz hali wydziału chemicznego i bocznicy kolejowej obsługującej te oddziały.
 • Modernizację kotła OP 230 Nr 2 w Elektrociepłowni Siekierki z budową instalacji odsiarczania spalin. Wykonaliśmy szereg napraw konstrukcji żelbetowych, uszczelnień i dylatacji. Wyburzenia i wykopy prowadziliśmy z zastosowaniem sprzętu ciężkiego i młotów pneumatycznych, łączna ilość urobku 4 000 m3. Wykonując fundament kotła, młynów węglowych, zbiorników retencyjnych, urządzeń technologicznych wbudowaliśmy ok. 1 500 m3 betonu. Wykonaliśmy posadzki przemysłowe w ilości ok. 1 000 m2. Wzmacniając konstrukcje żelbetowe wykonaliśmy w betonie ok. 2 800 otworów o 12 mm i o 16 mm na głębokość ok. 40 cm. Drogi i place o nawierzchni betonowej wykonane na gruncie kategorii G4 i przeznaczone na obciążenie ruchem ciężkim KR6 ~ 1 500 m2.
 • Budynek administracyjny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. Wykonywaliśmy kompleksową modernizację tego obiektu. Zakres prac obejmował: zmianę elewacji budynku z przebudowa wejścia głównego i wejścia do wartowni; modernizacje korytarzy na wszystkich piętrach oraz klatek schodowych; przebudowę pomieszczeń zarządu; adaptację pomieszczeń biurowych na parterze dla potrzeb kancelarii; wykonanie instalacji klimatyzacyjnej nawiewno - wywiewnej z możliwością regulacji parametrów w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Projekt i realizację mostu przez rzekę Narew w Ostrołęce waz z rondem i dojazdami. Za wykonanie tego zadania zespół stworzony przez nasze przedsiębiorstwo otrzymał 1998 roku nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wybudowany most jest mostem łukowym o konstrukcji stalowej spawanej z podwieszoną na cięgnach płytą jezdną. Przęsło nadnurtowe o rozpiętości 106 m, wykonane zostało na brzegu rzeki, a następnie podniesione i nasunięte, przy wykorzystaniu barki na filary żelbetowe. Jest to jedyna budowla tego typu w Polsce.
 • Remonty mostów przez rzekę Narew w Ostrołęce oraz przez rzekę Orzyc w Makowie Mazowieckim. Obiekty o konstrukcji żelbetowej płytowo - belkowej. Przęsła w układzie belek Gerbera. Zakres robót obejmował m.in.: naprawę przegubów; wyburzenie wspornika mostu w strefie chodnika dla pieszych i wykonanie nowego; wykonanie iniekcji z żywic rys w elementach nośnych mostu; zamontowanie barier ochronnych i barier energochłonnych; wzmocnienie konstrukcji płyty jezdnej w celu zwiększenia klasy mostu; wykonanie nawierzchni asfaltowej.
 • Rekonstrukcję budynku zabytkowego "ARKA" - obecnie Biblioteka Publiczna w Ostrołęce. Ze względu na charakter obiektu prace prowadziliśmy pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Elewację wykonaliśmy ze starannie odtworzonymi detalami architektonicznymi, które zabezpieczyliśmy przed rozpoczęciem prac. Część elementów odtwarzaliśmy z zachowanych zdjęć.
 • Od wielu lat prowadzimy roboty budowlane w obiektach służby zdrowia. W "Starym" obiekcie Szpitala przy ul. Sienkiewicza w Ostrołęce wykonywane są prace modernizacyjne poszczególnych oddziałów. Wprowadzane są nowe technologie robót oraz materiały o wysokiej jakości z niezbędnymi certyfikatami do stosowania w obiektach służby zdrowia. Pierwszą wielokolorową posadzkę z wykładzin spawanych zastosowano w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (początek lat dziewięćdziesiątych), kompleksową wymianę urządzeń sanitarnych, zamontowano centralę klimatyzacyjną, agregaty chłodnicze, czerpnię i wyrzutnie powietrza. Instalacje elektryczne z najnowszym osprzętem, instalacje wodociągowo-klimatyzacyjne z armaturą, centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi i termoregulacyjnymi są podstawowym standardem remontowanych pomieszczeń szpitalnych.
 • W ramach budowy Elektrowni 460 MW w Elektrowni Pątnów II wykonywaliśmy wykopy i fundamenty pod obiekty instalacji odsiarczania spalin tj. fundament absorbera - 620 m3, fundament zbiornika zrzutowego - 360 m3, fundament wentylatora spalin - ok. 350 m3, fundamenty pod zbiorniki mączki wapiennej, fundament zawiesiny kamienia wapiennego, budynek elektryczny G4.
 • Prace budowlane związane z wydłużeniem ciągu do produkcji płyt wiórowych w zakładach PFLEIDERER S.A. w Grajewie. Zakres prac obejmował m.in. wydłużenie istniejącego fundamentu żelbetowego pod prasę, wykonanie fundamentu pod rozdrabniacz, wykonanie fundamentu pod obrotnicę. Roboty były wykonywane w istniejącym czynnym zakładzie. Fundament został obciążony prasą już po 24 godzinach od betonowania. Roboty były wykonywane w trudnych warunkach geotechnicznych. Łączna kubatura wylanego żelbetu - około 500 m3.

Kontakt

Centrala

Ostrołęka, ul. Elektryczna 5a

tel. (29) 769 12 59

fax. (29) 769 10 30

pn.-pt. 7.00-15.15